O zahradě

Na ploše 1 ha pěstujeme bezmála 100 druhů bambusů. Důležitější druhy jsou zastoupeny v několika exemplářích. Tyto mateční rostliny poskytují materiál pro další množení. Ovocné druhy jsou vysazeny na třech klimaticky odlišných pozemcích.

Persimon roste na rovinatém terénu s vyšší hladinou spodní vody. Převažuje americký o celkovém počtu 200 stromů v 18 odrůdách, dále hybridní – 82 stromů v 10 odrůdách a několik asijských ve třech odrůdách. Podnož je ve všech případech americký persimon.

 

Jujuba je vysazena na jižním terasovitém svahu v počtu 65 stromů a 15 odrůdách. Stěny teras jsou obloženy břidlicí pro vyšší akumulaci tepla.

Pawpaw roste spolu s bambusy v prostředí s vyšší vzdušnou vlhkostí a dostatečnou půdní závlahou. Z původních 22 semenáčů, které již pět let pravidelně plodí, jsme ponechali 10 nejlepších, ostatní byly přeroubovány na kvalitní novější odrůdy. V plánu je kultivace 60 stromů v 10 odrůdách.