Popis bambusů

Bambusy patří mezi trávy. Od trav se liší schopností větvit se a vytvářet mohutná dřevitá stébla. Stébla mohou u některých tropických druhů dosáhnout více než 30 m, ale i největší zástupce bambusů z mírného pásma, Phyllostachys pubescens, může překročit výšku 20 m. Je známo přibližně 2000 druhů bambusů, centrem výskytu je Jihovýchodní Asie a Tropická a Jižní Amerika. Čína a Japonsko jsou domovem většiny zimovzdorných bambusů, které nás především zajímají.

Srdcem bambusu jsou oddenky, podzemní části, do kterých rostlina ukládá velkou část energie. Stavba oddenků určuje charakter růstu:

Pachymorfní, tedy tlusté a krátké oddenky, jsou typické pro všechny tropické druhy a horské mrazuvzdorné druhy rodu Fargesia. Tyto bambusy vytvářejí trsy s hustě nahloučenými stébly, které se jen pomalu šíří do okolí. Označujeme je jako trsovité bambusy.

Leptomorfní, tedy úzké a dlouhé oddenky, jsou typické pro druhy z mírného a subtropického pásma. Tyto bambusy vytvářejí charakteristické háje a houštiny, kde jsou jednotlivá stébla od sebe více méně vzdálena. Šíří se rychle do okolí. Označujeme je jako výběžkaté bambusy.

Bambusy koření mělce, kořenový systém zasahuje zhruba jen do hloubky 30-40 cm, zato je však bohatě větvený. Provazcovité kořeny na bázi stébel mají kotvicí funkci.

Z oddenků teleskopicky vyrůstají stébla, která se skládají z článků a kolének. V době prodlužování mohou stébla narůstat až 30cm za den (v našich podmínkách). Stejným způsobem jako stébla, vyrůstají z kolének větve, jejichž počet často charakterizuje rodovou příslušnost.

Pochvy jsou orgány, které chrání mladé, vyvíjející se stébla a větve před vnějšími vlivy. Mohou být opadavé, či nikoliv.

Listy bambusů jsou stálezelené, ale průběžně se obnovují. Na rozdíl od tuhých, voskovitých listů většiny stálezelených dřevin, působí listy bambusů křehce. Vysokým mrazům odolávají díky příčnému žilkování, které umožňuje intenzivnější rozvod vody v listech. Tato síťovitá struktura žilek, zvaná též teselace, je patrná u všech mrazuvzdorných druhů.

Bambusy kvetou poměrně vzácně, v dlouhých časových intervalech 40 -100 let. Během kvetení ukládá rostlina veškerou energii do tvorby semen. Cyklus kvetení bývá několikaletý a po jeho skončení rostlina buď uhyne (trsovité bambusy), nebo se opět zregeneruje (výběžkaté bambusy). Proč kvetou současně bambusy stejného druhu na místech od sebe vzdálených tisíce kilometrů, se zatím nepodařilo vysvětlit.

bambus_1_velký
bambus_2_velký
bambus_3_velký